Prezenční forma

 

Ing. Jiří Antošovský

P 41 02  Fytotechnika D-FYTO
AF D-FYTO-OPR prez
Obecná produkce rostlinná
 
Univerzitní e-mail: jiri.antosovsky@mendelu.cz
 
   
 

Ing. Eva Burdová

P 29 01  Chemie a technologie potravin D-TP
AF D-TP-ZZM prez
Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů
 
Univerzitní e-mail: eva.burdova@mendelu.cz
 
   

Ing. Lenka Detvanová

P 28 26  Technologie odpadů D-TO
AF D-TO-TO prez
Technologie odpadů
 
Univerzitní e-mail: ydetvano@node.mendelu.cz
 
   
 

Ing. Lenka Dostálová

P 29 01  Chemie a technologie potravin D-TP
AF D-TP-ZZM prez
Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů
 
Univerzitní e-mail: xdosta13@node.mendelu.cz
 
   
 

Ing. Helena Dvořáčková

P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí D-EOP
AF D-EOP-AKE
Aplikovaná a krajinná ekologie
 
Univerzitní e-mail: helena.dvorackova@mendelu.cz
 
   
 

Ing. Jakub Elbl

P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí D-EOP
AF D-EOP-AKE prez
Aplikovaná a krajinná ekologie
 
Univerzitní e-mail: jakub.elbl@mendelu.cz
 
   
 

Ing. Anna Hammerová

P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí D-EOP
AF D-EOP-AKE prez
Aplikovaná a krajinná ekologie
 
Univerzitní e-mail: xstarhov@node.mendelu.cz
 
 
 

Ing. Antonín Kintl

P 41 02  Fytotechnika D-FYTO
AF D-FYTO-OPR prez
Obecná produkce rostlinná
 
Univerzitní e-mail: antonin.kintl@mendelu.cz
 
   
 

Ing. Petr Kouřil

P 29 04  Technologie potravin D-TPO
AF D-TPO-ZZM prez
Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů
 
Univerzitní e-mail: petr.kouril@mendelu.cz
 
   
 

Ing. Beáta Mičulková

P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí D-EOP
AF D-EOP-ABK prez
Aplikovaná bioklimatologie
 
Univerzitní e-mail: xhrabovs@node.mendelu.cz
 
   
 

Mgr. Irina Mikajlo

P 41 02  Fytotechnika D-FYTO
Aplikovaná a krajinná ekologie
Obecná produkce rostlinná
 
Univerzitní e-mail: irina.mikajlo@mendelu.cz
 
   
 

Ing. Zdeněk Svoboda

 P 16 01 Ekologie a ochrana prostředí (AF)
 AF D-EOP-AKE prez
 Aplikovaná a krajinná ekologie
 
Univerzitní e-mail: xsvobod5@node.mendelu.cz
 
   
 

Ing. Hana Syrová

P 41 02  Fytotechnika D-FYTO
AF D-FYTO-OPR prez
Obecná produkce rostlinná
 
Univerzitní e-mail: hana.syrova@mendelu.cz
 
   
 

Ing. Jana Šimečková

P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí D-EOP
AF D-EOP-AKE prez
Aplikovaná a krajinná ekologie
 
Univerzitní e-mail: xsimecko@node.mendelu.cz
 
   
 

Ing. Olga Urbánková

P 41 02  Fytotechnika D-FYTO
AF D-FYTO-OPR prez
Obecná produkce rostlinná
 
Univerzitní e-mail: xurbank1@node.mendelu.cz
 
   
 

Markéta Zachovalová

P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí D-EOP
AF D-EOP-AKE prez
Aplikovaná a krajinná ekologie
 
Univerzitní e-mail: xzachova@ode.mendelu.cz
 
   
 

Ing. Tereza Zlámalová

P 41 02  Fytotechnika D-FYTO
AF D-FYTO-OPR prez
Obecná produkce rostlinná
 
Univerzitní e-mail: xzlamal1@node.mendelu.cz
 
 

Kombinovaná forma

 

Bc. Ing. Hana Bělíková

P 41 02  Fytotechnika D-FYTO
AF D-FYTO-OPR komb
Obecná produkce rostlinná
 
Univerzitní e-mail: xbeliko1@node.mendelu.cz
 
   
 

Ing. Stanislav Doležal

P 41 02  Fytotechnika D-FYTO
AF D-FYTO-OPR komb
Obecná produkce rostlinná
 
Univerzitní e-mail: xdolez22@node.mendelu.cz
 
   

Ing. Magdalena Hábová

P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí D-EOP
AF D-EOP-AKE komb
Aplikovaná a krajinná ekologie
 
Univerzitní e-mail: magdalena.habova@mendelu.cz
 
   
  

Ing. Lucie Krejčová

P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí D-EOP
AF D-EOP-AKE komb
Aplikovaná a krajinná ekologie
 
Univerzitní e-mail: xkrejco8@node.mendelu.cz
 
   
 

Ing. Tomáš Pilař

P 41 02  Fytotechnika D-FYTO
AF D-FYTO-OPR komb
Obecná produkce rostlinná
 
Univerzitní e-mail: xpilar@node.mendelu.cz