Kontakt

Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

 

Telefon:+420 545 133 096, +420 545 133 345

E-mail: agrochem@mendelu.cz

Vedoucí ústavu: doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.

Další informace: Zaměstnanci / Vyučované předměty / Stránky pracoviště

 
Kde nás v areálu MENDELU najdete

Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin je organizačně tvořen třemi pracovišti, které se nacházejí v různých částech areálu Mendelovy univerzity v Brně. Sídlíme na:

  1. Agrochemie a výživy rostlin - budova C, 3. nadzemní patro a budova M, 2. nadzemní patro
  2. Půdoznalství - budova C, 2. nadzemní patro
  3. Mikrobiologie - budova A, 3. nadzemní patro vpravo

mapa areálu Mendelu v Brně